news
Home / news
New Vietnamese version has been added to the investment platform!
Dear investors!
As you can see, we are constantly optimizing the platform and adding new features and designs!
Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng nó hiện đã được dịch hoàn toàn sang tiếng Việt.
Ngôn ngữ mới sẽ áp dụng cho các nhà đầu tư Việt Nam của chúng tôi.
Chúng tôi hoan nghênh một số lượng lớn người dùng mới từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào nền tảng đầu tư của chúng tôi.
Và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để làm cho hệ thống của chúng tôi thuận tiện nhất có thể cho mọi người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Trân trọng,
Nhóm CrowdMining.biz
Jan-7-2021 04:58:15 PM